Αναγνώστες

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013
Στις 2/8/2013 έγινε πληρωμή για το Μέτρο 112 (Νέων Αγροτών)
του ΠΑΑ 2007-2013,σε 11 δικαιούχους με ποσό 41.250€

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog