Αναγνώστες

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012
Στις 5/12/2012 έγινε πληρωμή Ενιαίας 2011,Επιστροφή
Συμψηφισμών Πολ/πλής του 2010, με 203 δικαιούχους και ποσό 127.800,42€
Στις 5/12/2012 έγινε η πληρωμή Οδοιπορικών Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με 4 δικαιούχους και ποσό: 905,91€ 
 

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog