Αναγνώστες

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012
Εικόνα-175  Όπως και στα ροδάκινα το κυριότερο πλεονέκτημα στην
καλλιέργεια της νεκταρινιάς είναι η πρωιμότητα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
Έτσι η παραγωγή μας στρέφεται σε πρώιμες ποικιλίες που ξεκινάνε από τον Μάιο αφού η αγορά συμπίπτει με εκείνη των ροδακίνων.

Ποικιλία

Περίοδος διάθεσης

Early Dream 15 – 25 Μαίου
Andrianna 1 – 20 Ιουνίου
Big Bang 5 – 20 Ιουνίου
Big Top 25 Ιουνίου – 30 Ιουλίου
Red Gold 25 Ιουλίου – 15 Αυγούστου
Venus 1 – 25 Αυγούστου
Morsiani 20 Αυγούστου – 25 Σεπτεμβρίου

 http://www.asepoptirnavos.gr


   

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog