Αναγνώστες

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012
tomata_riogrande.jpg
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
RIO GRANDE

Mέσης πρωϊμότητας ποικιλία κατάλληλη για παραγωγή κυρίως πολτού. Τα
φυτά είναι εύρωστα, μέτριας ανάπτυξης με συγκεντρωμένο φύλλωμα. Οι καρποί έχουν μεγάλο μέγεθος και συνήθως περνούν τα 90g, είναι σφικτοί και αποκόπτονται εύκολα. H RIO GRANDE είναι μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες ποικιλίες στην χώρα μας γιατί ανταποκρίνεται πολύ καλά στις ανάγκες της βιομηχανίας. Κατάλληλη τόσο για μηχανική όσο και για χειρονακτική συγκομιδή. Αντέχει στο βερτιτσίλιο και στο φουζάριο.
 

 
T2 EARLY IMPROVED

Πρώιμη ποικιλία βιομηχανικής τομάτας κατάλληλη για παρασκευή πάστας και ψιλοκομμένης τομάτας. Τα φυτά είναι συμπαγή και προσφέρουν μέτρια κάλυψη στους καρπούς. Οι καρποί είναι σφαιρικοί - bloky πολύ σφιχτοί με εξαιρετικό χρώμα. Κατάλληλη για μηχανική συγκομιδή και χειροσυλλογή, αντέχει στις αδρομυκώσεις (verticillium , fusarium 1,2)
tom_t2earlyimproved.jpg 
 


T2 IMPROVED
Mεσοόψιμη ποικιλία βιομηχανικής τομάτας κατάλληλη για πάστα και ψιλοκομμένο προϊόν. Τα φυτά έχουν μέτριο μέγεθος και είναι εύρωστα. Οι καρποί είναι μεγάλοι ωοειδούς σχήματος πολύ συμπαγείς με μέσο βάρος 90g. Δεν έχουν άρθρωση. Η Τ2 Improved δίνει πολύ καλή απόδοση στην βιομηχανία λόγω των πολύ καλών χαρακτηριστικών της. Είναι κατάλληλη για μηχανική συγκομιδή και χειροσυλλογή. Αντέχει δε και στις αδρομυκώσεις.
tomata_t2improved.jpg
TITANO M.

Μεσοπρώιμη ποικιλία τομάτας κατάλληλη για παραγωγή πολτού και ψιλοκομμένης τομάτας και ολόκληρης αποφλοιωμένης . Τα φυτά δεν έχουν μεγάλο μέγεθος αλλά είναι μαζεμένα και προστατεύουν καλά τους καρπούς από τα εγκαύματα από τον ήλιο. Οι καρποί έχουν μέσο μέγεθος περίπου 70 g και σχήμα τύπου " blocky " είναι πολύ σφιχτοί και αντέχουν στην υπερωρίμανση. Αντέχει στις προσβολές από αδρoμυκώσεις (Verticillium, fusarium) και είναι κατάλληλη και για μηχανική συγκομιδή. Συνιστάτε για πυκνές φυτεύσεις.
tom_titano_m.jpg


TITANO SUPER

Mεσοπρώιμη ποικιλία βιομηχανικής τομάτας κατάλληλη για την παρασκευή χυμού, πάστας και ψιλοκομμένο προϊόν. Τα φυτά έχουν ικανοποιητική ευρωστία και πολύ συγκεντρωμένο φύλλωμα. Οι καρποί έχουν ωοειδές σχήμα και μέτριο μέγεθος  (μέσο βάρος 75g) . Η Titano Super αντέχει στο Verticillium και Fuzarium και είναι κατάλληλη για μηχανική συγκομιδή . Έχει άριστα χαρακτηριστικά και αντέχει στην υπερωρίμανση.
tom_titanosuper.jpg
ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
CORONA  F1 ( V.F1,2  NST, TMV, Asc )
Πρώιμο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια και θερμοκήπια. Εύρωστα φυτά με σκούρο πράσινο φύλλωμα . Δένει καρπούς ομοιόμορφους πεπλατυσμένου σχήματος, μεγέθους 220 - 240 γραμ., ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι καρποί είναι σφιχτοί και έχουν όμορφο φωτεινό κόκκινο χρώμα. H Corona F1 είναι πολύ παραγωγικό υβρίδιο με αντοχή σε πολλές ασθένειες.
tom_coronaf1.jpg
ΑSTOR  F1
Πρώιμο υβρίδιο τομάτας για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο. Δίνει καρπούς υψηλής ποιότητας. Ακόμα και στους τελευταίους σταυρούς. Η ανθεκτικότητά της στις αρρώστιες και στις φυσιολογικές ανωμαλίες την καθιστά κορυφαία για καλλιέργεια σε περιοχές με προβλήματα.
tomata_astorf1.jpg


CECILIA  F1 ( V, F1,2 , TMV )
Νέο υβρίδιο συνεχούς ανάπτυξης για υπαίθρια αναρριχώμενη καλλιέργεια και θερμοκήπια. Τύπος long self life. Tα φυτά είναι εύρωστα, και το φύλλωμα δίνει καλή προστασία. Οι καρποί δένουν κάτω από χαμηλές θερμοκρασίες . Δίνει υψηλή παραγωγή από καρπούς στρογγυλούς ελαφρά πεπλατυσμένους . Το μέσο βάρος των καρπών είναι 150 γραμ. Οι καρποί έχουν 3-4 λοβούς και είναι πολύ συμπαγείς. Η Cecilia F1 είναι παραγωγική ποικιλία. Οι καρποί της έχουν εξαιρετική ποιότητα κατάλληλη για μεταφορά. Καλή παραγωγή ακόμα και σε αλατούχα εδάφη.
tom_ceciliaf1.jpg


ΥΒΡΙΔΙΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

VELA  F1 ( V,F1,2,ST.N )
Mεσοπρώιμο υβρίδιο για ανοιχτή καλλιέργεια και πρώιμη καλλιέργεια σε πλαστικά tunell. Τα φυτά είναι αυτοκλαδευόμενα μετρίου μεγέθους εύρωστα και καλύπτουν καλά τους καρπούς . Οι καρποί ελαφρά πεπλατυσμένοι έχουν μέτριο προς μεγάλο μέγεθος. Το χρώμα τους είναι φωτεινό κόκκινο. Αντέχει στην Βερτιτσιλίωση, το φουζάριο (1,2), αλτερνάρια  και στεμφύλιουμ. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε χαμηλό σχήμα. Πολύ παραγωγικό υβρίδιο που δίνει υψηλής ποιότητας καρπούς υποστυλωμένη ανάλογα με τις συνθήκες ή τις συνήθειες του παραγωγού.
tom_velaf1.jpg
AZTEKA
Μεσοπρώιμο υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διάρκεια ζωής. Το φυτό είναι εύρωστο και ζωηρό με καλή κάλυψη φυλλώματος. Οι καρποί είναι πολύ μεγάλου μεγέθους, σαρκώδεις, πεπλατυσμένοι με βάρος περίπου 230-260g. To φυτό  παρουσιάζει σταθερότητα κατά τη μεταφορά, εξαιρετική ποιότητα καρπών και αξιόλογη ομοιομορφία. Ανθεκτικά στη μεταφορά. Παρουσιάζει αντοχή στον ιό του Μωσαικού της Τομάτας, σε Verticillium race 1 και στο Fusarium race 1, 2. 
tomata_azteka.jpg 


  
STELLA  F1 ( V,F1,2, Alt,N ,TMV )
Mεσοπρώιμο αυτοκλαδευόμενο υβρίδιο τομάτας για προστατευόμενη ή ανοιχτή καλλιέργεια. Τα φύλλα έχουν μεγάλη ανάπτυξη και προστατεύουν άριστα τους καρπούς. Οι καρποί έχουν μεγάλο μέγεθος. Είναι σφαιρικοί, ελαφρά πεπλατυσμένοι με παραμένοντα μίσχο. Είναι λείοι, ομοιόμορφοι. Ανθεκτική στο Βερτιτσίλιο, το φουζάριο (1,2), την αλτερνάρια το μωσαϊκό του καπνού και τους νηματώδεις. Η Stella είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε ξηρές και ημιξηρές περιοχές, σε χαμηλό ή σε υποστυλωμένο σχήμα.
tom_stellaf1.jpg

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:http://agrogen.grTranslate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog